Onderwijsproject Ethiopie

Naar aanleiding van de resultaten van project Zambia heeft de werkgroep en de directie van de KSE besloten om er een vervolg aan te geven. Op basis van waardevolle ervaring vanuit het eerste vo-onderwijs en ontwikkelingsproject is een ambitieus plan ontwikkeld. Centraal staat hierbij de eigen participatie bij ontwikkelingswerk en culturele aspecten. Dit plan behelst een unieke opzet: leerlingen worden op basis van hun talent en motivatie geselecteerd voor deelname aan actieve ontwikkelingshulp. In samenwerking met stichting Grip (actief in Ethiopië; zorgend voor kansarme moeders met baby’s) zijn 4 taken naar voren gekomen die leerlingen in het voortgezet onderwijs zelf uit kunnen voeren. Leerlingen kunnen Engelse les geven, voor de baby’s en kleine kinderen zorgen en activiteiten mee ondernemen, meehelpen aan de bouw en onderhoud van de bouw van het onderkomen en het bedenken en vormgeven van een nieuw product voor het naaiatelier. Door ruim 6 maanden voorafgaand aan de reis de 16 leerlingen (4 per taak) te selecteren heeft de leerling de kans zich om zich in die tijd te bekwamen in zijn of haar taak. De werkgroep is zelfs voornemens om iedere leerling een specifieke bijverdienste te zoeken die aansluit bij de inhoud van de desbetreffende taak. Zodoende wordt zowel de reissom zelf verdiend en werk de leerling aan de taakbekwaamheid.

De werkgroep KSE Ethiopië stelt zich ten doel op cognitief- en sociaal-cultureel terrein een nadrukkelijke factor te zijn binnen het reguliere curriculum van de school. Door het project met eigen leerlingen en personeelsleden te organiseren draagt het bij aan ‘eigenaar gevoel’ voor eenieder binnen en in directe omgeving van de school. Het project start in augustus 2013, vanaf oktober tot en met april 2014 werken de leerlingen aan hun taakbekwaamheid en inzameling reissom waarna in mei 2014 de reis gaat plaatsvinden. Door geen beroep te doen op externe financiers of rijke papa’s is het project zelfstandig en kunnen alle leerlingen op basis van hun passie, inzet en motivatie in aanmerking komen voor deelname. Dat maakt het project KSE Ethiopië concreet, verantwoordelijk, doelmatig en transparant.

Onderwijsproject KSE 4 Zambia

111

Eind schooljaar 2011-2012 heeft de werkgroep KSE4Zambia leerlingen van de bovenbouw van de KSE in Etten-Leur uitgedaagd om zelf te participeren aan een ontwikkelingsproject in Afrika. Meer specifiek betrof het een bèta-gerelateerd probleem in de Zambezi regio (Zambia). De leerlingen werden uitgedaagd een technische oplossing te bedenken die ervoor moet zorgen dat permanente irrigatie mogelijk is om akkers gedurende het gehele jaar te gebruiken. Het probleem is namelijk dat lokale boeren buiten het regenseizoen niet in staat zijn om voldoende water in geregeld tempo op de akker te krijgen. Hierdoor blijft de voedselproductie buiten het regenseizoen structureel onder peil. De leerlingen ontworpen een pomp waarmee omwenteling van watervolume toenam en de boeren in staat zijn om voldoende water naar de akker te krijgen. Hierdoor stijgt de directe voedselvoorziening van een hele regio. Daarmee helpen ze zowel de lokale economie als de ontwikkeling van de levensstandaard. Dit project gold als pilotproject om de onderwijskundige opzet (zoals beschreven in opinie –ontwikkelingswerk in het VO) in de praktijk in te zetten.

Het project begon in juni 2012; de opdracht werd als prijsvraag uitgezet naar alle leerlingen van de leerjaren 4 en 5 (mavo, havo en vwo) op de KSE met een N-profiel. Ruim 25 duo’s schreven zich in en gingen met de casus aan de slag. In de periode juni 2012 – december 2012 hebben de duo’s door middel van 4 tussenpeilingen de nodige feedback en sturing kregen om hun plan op cultureel, technisch en financieel niveau bij te sturen en aan te passen. Op die manier streefden we naar een oplossing die voldeed aan de eisen die op locatie verwacht werden van de oplossing voor het probleem. Na een lang en intensief beraad besloot de jury 2 duo’s als winnaar aan te wijzen. Zodoende vertegenwoordigen Michael Roorda (16 jaar), Emma de Jong (15 jaar), Noa Antonissen (16 jaar) en Lindsay Diepstraten (17 jaar) als eerste kwartet de KSE in het ontwikkelingssamenwerkingsproject. De jury waardeerde beide ontwerpen vanwege hun duurzaamheid en gebruik van lokale en natuurlijke materialen. De winnaars zijn in februari 2013 zelf naar de Zambezi regio (Zambia) om hun ontwerpen pomp, samen met de lokale bevolking, te bouwen en te laten functioneren.

Project KSE4Zambia

Eind vorig schooljaar heeft de werkgroep KSE4Zambia leerlingen van de bovenbouw van de KSE in Etten-Leur uitgedaagd om zelf te participeren aan een ontwikkelingsproject in Afrika. Meer specifiek betrof het een bèta-gerelateerd probleem in de Zambezi regio (Zambia). De leerlingen werden uitgedaagd een technische oplossing te bedenken die ervoor moet zorgen dat permanente irrigatie mogelijk is om akkers gedurende het gehele jaar te gebruiken. Hierdoor stijgt de directe voedselvoorziening van een hele regio. Daarmee helpen ze zowel de lokale economie als de ontwikkeling van de levensstandaard.

Continue reading