De Arabische lente

Wat ging er vooraf, in het jonge leven van Mohammed Bouazizi toen hij zichzelf op 17 december 2010 in brand stak? Op die ochtend werd de straatverkoper geconfronteerd met inbeslagneming van zijn verkoopwaar door een vrouwelijke politieagente. De vernedering compleet na jarenlange frustratie van het niet hebben van een vast inkomen, uitdagend werk etc. Een eenzaam protest of een bedachtzame daad zoals eerder de Tsjechische student Jan Palach tijdens de Praagse Lente (1969) en de gediscrimineerde Boeddhistische monnik Thích Quảng Đức (1963)? Continue reading