Effectief onderwijs in ontwikkelingsgebieden

In de vooronderzoeken die ik heb gehouden betreffende ontwikkeling op onderwijsgebied heb ik onderzoeken uitgezet in Kenia en Ghana. Ik heb daar in verschillende gebieden de onderwijssituatie in kaart gebracht, van de harde cijfermatige data naar een volledig participantenonderzoek in de directe omgeving, te denken valt onder andere aan sociaal-maatschappelijke situatie, verwachtingen van maatschappij van het onderwijs (en/of school) en ouderparticipatie. Continue reading