Bouw van een sand-storage dam in Kitui (Kenia)

2004 – bouw van een sand-storage dam in Kitui (Kenia)

In 2004 is het avontuur van Back2Africa begonnen. Destijds hebben Michiel en Lars samen met collega-studenten Sjoerd en Ramon onder de naam “Irrigatieproject-kenia.nl” een zanddam gerealiseerd in het Kitui district in Kenia. In opdracht van de Stichting Ex-Change hebben we een ontwerp gemaakt, de benodigde sponsorgelden verzameld en uiteindelijk gedurende 3 maanden ter plaatse de bouw begeleidt. Het resultaat was:

  • Een zanddam waarmee de lokale bevolking gedurende het hele jaar drink- en irrigatiewater ter beschikking heeft;
  • Kennisoverdracht door samenwerking tussen Nederlandse en lokale studenten tijdens de 3 maanden ter plaatse;
  • Een bijzondere ervaring en de motivatie voor Michiel en Lars om verder te gaan met ontwikkelingswerk, onder de naam Back2Africa.

Hieronder een korte samenvatting van het gerealiseerde project in Kitui, Kenia.

Het Gebied – Kitui district

kitui

De dam hebben we gebouwd in het Kitui-district, deze provincie is ongeveer even groot als Nederland en wordt gezien als een van de drogere gebieden van Kenia. De dam die is gebouwd ligt in het zuid-oosten van het Kitui-district, tegen het Tsavo National Park aan, vlakbij het plaatsje Kanziko. Het is ons in de periode in Kenia duidelijk geworden dat in deze regio de behoefte aan schoon water erg groot is, de vrouwen moeten in droge periodes dagelijks een paar uur lopen om een paar liter water uit een verderop gelegen put te halen. Gedurende de 3 maanden die wij in Kenia hebben gewerkt, hebben we met z”n vieren het damontwerp geoptimaliseerd en dit ontwerp vervolgens direct te realiseren. Uiteindelijk zijn we hier goed in geslaagd, inmiddels (2013) heeft het effect van deze dam zich in de praktijk al bewijzen.

Principe van Sand-storage dams

In droge seizoenen staat de rivier in het gebied geheel droog en is de grondwaterstand zeer laag: vaak meer dan 10m onder maaiveld. Hierdoor is het grondwater voor de bevolking vaak onbereikbaar. Om dit probleem op te lossen is gekozen voor de bouw van een zogenaamde “sub-surface sand-storage dam”. Het principe van dit type dam is dat het water voornamelijk ondergronds wordt opgeslagen.  Doordat het water zich in het zand bevindt, is de kwaliteit beter dan oppervlaktewater en vindt er bovendien geen verdamping plaats. Hiermee ontstaat op termijn een ondergronds waterreservoir waarmee ook buiten de regenseizoenen voldoende water in de rivierbedding beschikbaar is om door de bevolking te gebruiken.

sandstoragedam

Aangezien de dam zich grotendeels ondergronds casino canada online bevindt, wordt gestart met het graven van een geul, dwars op de rivier tot op de diepte van een ondoordringbare (rots)laag. Bovenop deze laag wordt de dam gemetseld. Tijdens het regenseizoen zal zich bovenstrooms van de dam zand afzetten tot aan de bovenkant van de dam. In het zand achter de dam zal vervolgens de grondwaterstand stijgen omdat het water niet over of langs de dam kan stromen. Dit water blijft ook in drogere periodes in het zand aanwezig. Zo heeft de bevolking het hele jaar door voldoende water tot zijn beschikking om te gebruiken voor eerste levensbehoeftes als eten/drinken, maar ook voor irrigatie van landbouwgronden.

Hieronder een impressie van de bouw in 2004. Daarnaast zijn we (Michiel en Lars) in 2010 terug geweest om de impact van de dam op het gebied te bekijken. Ook deze foto’s uit 2012 zijn hieronder te zien.

kenia_dam44 kenia_dam40 kenia_dam21 kenia_dam19 kenia_dam06 kenia_dam03 kenia_dam02 kenia_dam46