Weeshuis Mt Elgon Kenia

 

Weeshuis Mount Elgon

Locatie: Mount Elgon (Kenia)
Opdrachtgever: Mount Elgon Trust & Stichting Mount Elimu
Datum: 2-2009

Programma:

– 3 slaapkamers voor 8 meisjes
– 3 slaapkamers voor 8 jongens
– Eetzaal voor 48 kinderen
– Huiskamer
– Linnenkamer
– Opslag
– Keuken
– Zes toiletten
– Zes douches
– Moestuinen
– Speeltuin
– Studieruimten 2 x24 kinderen

Beschrijving:

Vanuit de toenmalige situatie bleek dat er dringend behoefte was aan een opvangplek voor 48 wezen. Vanuit de lokale traditie worden kinderen normaal gesproken bij familie ondergebracht, maar er zijn altijd uitzonderingen. Ook laat de staat en de grootte van de woningen, maar ook zeker een tekort aan voldoende eten, een gezinsuitbreiding niet toe. Waarom mensen aan de rand van armoede laten leven als de bevolking gezamenlijk een oplossing weet te bereiken? Het doel van de organisatie is dan ook om binnen een andere context de kinderen een soortgelijke opvoeding te geven als de andere kinderen binnen het dorp. Doordat veel kinderen uit de directe omgeving naar dezelfde school gaan, ontstaat er al snel een contact met hun omgeving. Dit zorgt ervoor dat wanneer ze opgroeien, de kinderen deel uitmaken van dat grote gezin. (zeg iets over de huidige woontoestand van de wezen, ze woonden voor aan de farm in een halve schuur..)

Door de Elimu zijn de volgende basisvoorzieningen opgesteld
De bedoeling is om het water centraal op te vangen t.b.v. drinkwater bewoners, dieren, wassen en het bewateren van de moestuinen. Door extreme hitte gedurende de dag en kou tijdens de nacht in Kenia moet er binnen het ontwerp goed na zijn gedacht over klimatologische vormgeving en de inpassing van het gebouw binnen de huidige bouwcultuur. Het gebouw moet in staat zijn om tropische stormen en hevige regenval te weerstaan. Daarnaast zal het gebouw een goede kruislingse ventilatie nodig hebben om de warme lucht af te kunnen voeren.

Omdat dit project het eerste project was in samenwerking Elimu Mount Elgon en de lokale stichting Mount Elgon Trust moest er een duidelijk concept en beargumnetring komen. Hiervoor is er een boekje ontworpen om de verschillende uitgangspunten te communiceren naar de lokale opdrachtgever. Hoofdconcept was een boom, waarin pas aangekomen kinderen in de top van de boom (langs de verzorgers van het huis) kwamen te wonen. Als er dan iets mis was konden ze eenvoudig bij hun verzorgers komen. Naarmate ze ouder werden klommen ze langzaam de boom uit naar zelfstandigheid. Dit was ook één van de belangrijkste uitgangsputen van de opdrachtgever. De kinderen worden van jongs af aan opgevoed om voor zichzelf te zorgen. Natuurlijk met de steun en zorg van hun nieuwe gezin. Uiteindelijk zijn er drie aanpassingen op het eerste schetsontwerp gemaakt, veelal vanuit culturele of klimatologische redenen.

Het project is uiteindelijk in het najaar van 2009 binnen de planning succesvol opgeleverd. Sindsdien hebben kinderen van 2 tot 14 jaar een tijdelijk huis weten te vinden en zijn er sindskort zelfs de eerste kinderen die zelfstandig in de regio wonen. Na dit eerste succesvolle project voor de lokale partner is Back2Africa actief als partner betrokken geweest bij het realiseren van tot nu toe 19 projecten.