Onderwijsproject Ethiopie

Naar aanleiding van de resultaten van project Zambia heeft de werkgroep en de directie van de KSE besloten om er een vervolg aan te geven. Op basis van waardevolle ervaring vanuit het eerste vo-onderwijs en ontwikkelingsproject is een ambitieus plan ontwikkeld. Centraal staat hierbij de eigen participatie bij ontwikkelingswerk en culturele aspecten. Dit plan behelst een unieke opzet: leerlingen worden op basis van hun talent en motivatie geselecteerd voor deelname aan actieve ontwikkelingshulp. In samenwerking met stichting Grip (actief in Ethiopië; zorgend voor kansarme moeders met baby’s) zijn 4 taken naar voren gekomen die leerlingen in het voortgezet onderwijs zelf uit kunnen voeren. Leerlingen kunnen Engelse les geven, voor de baby’s en kleine kinderen zorgen en activiteiten mee ondernemen, meehelpen aan de bouw en onderhoud van de bouw van het onderkomen en het bedenken en vormgeven van een nieuw product voor het naaiatelier. Door ruim 6 maanden voorafgaand aan de reis de 16 leerlingen (4 per taak) te selecteren heeft de leerling de kans zich om zich in die tijd te bekwamen in zijn of haar taak. De werkgroep is zelfs voornemens om iedere leerling een specifieke bijverdienste te zoeken die aansluit bij de inhoud van de desbetreffende taak. Zodoende wordt zowel de reissom zelf verdiend en werk de leerling aan de taakbekwaamheid.

De werkgroep KSE Ethiopië stelt zich ten doel op cognitief- en sociaal-cultureel terrein een nadrukkelijke factor te zijn binnen het reguliere curriculum van de school. Door het project met eigen leerlingen en personeelsleden te organiseren draagt het bij aan ‘eigenaar gevoel’ voor eenieder binnen en in directe omgeving van de school. Het project start in augustus 2013, vanaf oktober tot en met april 2014 werken de leerlingen aan hun taakbekwaamheid en inzameling reissom waarna in mei 2014 de reis gaat plaatsvinden. Door geen beroep te doen op externe financiers of rijke papa’s is het project zelfstandig en kunnen alle leerlingen op basis van hun passie, inzet en motivatie in aanmerking komen voor deelname. Dat maakt het project KSE Ethiopië concreet, verantwoordelijk, doelmatig en transparant.