Effectief onderwijs in ontwikkelingsgebieden

In de vooronderzoeken die ik heb gehouden betreffende ontwikkeling op onderwijsgebied heb ik onderzoeken uitgezet in Kenia en Ghana. Ik heb daar in verschillende gebieden de onderwijssituatie in kaart gebracht, van de harde cijfermatige data naar een volledig participantenonderzoek in de directe omgeving, te denken valt onder andere aan sociaal-maatschappelijke situatie, verwachtingen van maatschappij van het onderwijs (en/of school) en ouderparticipatie.

Deze onderzoeken hebben ertoe geleid dat ik een discrepantie heb ontdekt tussen hetgeen de scholen uitvoeren en in hoeverre de omgeving daar ontoereikend op inspeelt. EEn ineffectieve wisselwerking die beter georganiseerd moet en kan worden. Ik heb gewerkt aan een vervolgonderzoek mbt. omgevingsparticipatie in relatie tot het (lokale) onderwijs. Het streefplan is om scholen in staat te stellen effectiever en doelmatig om te laten gaan met onderwijs door de sociaal-maatschappelijke omgeving er (meer) bij te betrekken, zodat onderwijs gemotiveerd wordt vanuit de maatschappij, ondersteund en gefaciliteerd wordt door de gemeenschap en uiteendelijk na het behalen van een diploma ook echt lonend is voor het werkveld en/of vervolgtraject.

Indien u wenst uw project (of een project van derden) te onderwerpen aan een scherpe analyse en verbetering van bepaalde processen verneem ik dat graag. Dat kan een lostaand project, non-NGO, NGO of een andere vorm van ontwikkelingssamenwerking zijn. Ontwikkelingssamenwerking is immers werk dat het beste functioneert als we het samen doen, kennis delen en daarmee mensen helpen. (e-mail: tom.adams@live.nl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *