Onderwijsproject KSE 4 Zambia

111

Eind schooljaar 2011-2012 heeft de werkgroep KSE4Zambia leerlingen van de bovenbouw van de KSE in Etten-Leur uitgedaagd om zelf te participeren aan een ontwikkelingsproject in Afrika. Meer specifiek betrof het een bèta-gerelateerd probleem in de Zambezi regio (Zambia). De leerlingen werden uitgedaagd een technische oplossing te bedenken die ervoor moet zorgen dat permanente irrigatie mogelijk is om akkers gedurende het gehele jaar te gebruiken. Het probleem is namelijk dat lokale boeren buiten het regenseizoen niet in staat zijn om voldoende water in geregeld tempo op de akker te krijgen. Hierdoor blijft de voedselproductie buiten het regenseizoen structureel onder peil. De leerlingen ontworpen een pomp waarmee omwenteling van watervolume toenam en de boeren in staat zijn om voldoende water naar de akker te krijgen. Hierdoor stijgt de directe voedselvoorziening van een hele regio. Daarmee helpen ze zowel de lokale economie als de ontwikkeling van de levensstandaard. Dit project gold als pilotproject om de onderwijskundige opzet (zoals beschreven in opinie –ontwikkelingswerk in het VO) in de praktijk in te zetten.

Het project begon in juni 2012; de opdracht werd als prijsvraag uitgezet naar alle leerlingen van de leerjaren 4 en 5 (mavo, havo en vwo) op de KSE met een N-profiel. Ruim 25 duo’s schreven zich in en gingen met de casus aan de slag. In de periode juni 2012 – december 2012 hebben de duo’s door middel van 4 tussenpeilingen de nodige feedback en sturing kregen om hun plan op cultureel, technisch en financieel niveau bij te sturen en aan te passen. Op die manier streefden we naar een oplossing die voldeed aan de eisen die op locatie verwacht werden van de oplossing voor het probleem. Na een lang en intensief beraad besloot de jury 2 duo’s als winnaar aan te wijzen. Zodoende vertegenwoordigen Michael Roorda (16 jaar), Emma de Jong (15 jaar), Noa Antonissen (16 jaar) en Lindsay Diepstraten (17 jaar) als eerste kwartet de KSE in het ontwikkelingssamenwerkingsproject. De jury waardeerde beide ontwerpen vanwege hun duurzaamheid en gebruik van lokale en natuurlijke materialen. De winnaars zijn in februari 2013 zelf naar de Zambezi regio (Zambia) om hun ontwerpen pomp, samen met de lokale bevolking, te bouwen en te laten functioneren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *