Visie

Stichting Back2Africa profileert zich als een denktank en adviesorgaan tbv. ontwikkelingshulp in het algemeen tot lokale projecten in het bijzonder. Specifiek gericht op stichtingen die zich ondersteuning van wereldwijde ontwikkelingshulp ten doel hebben gesteld. Voorwaarde daarbij is dat de (sociaal-) maatschappelijke ontwikkelingshulp lokaal geïnitieerd is. Omdat ontwikkelingsproblematiek en -hulp zich niet beperkt tot slechts financiële steun, maar van infrastructurele, medische, onderwijskundige en/of sociaal-maatschappelijke aard zijn, biedt stichting Back2Africa de sleutel naar antwoorden op bestaande vraagstukken, aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde kennis en inzichten.

Door negatieve publiciteit over besteding van gelden na bijvoorbeeld de tsunami in Azië 2004 en aardbeving in Haïti 2010 wordt ontwikkelingshulp nog wel eens verward met directe noodhulp. Corruptieschandalen, gesjoemel met goederen etc. is funest voor de reputatie van internationale samenwerking, maar het is onjuist om daardoor te constateren dat ontwikkelingshulp (en zelfs noodhulp) niet werkt. Die negatieve gedachte is niet alleen ongepast daar het geen beter alternatief biedt, maar ook weinig motiverend voor alle stichtingen die op het gebied van ontwikkelingshulp met alle goede bedoelingen proberen op verschillende terreinen veel goeds te bereiken. We zijn ervan overtuigd dat er veel goeds geïnitieerd en gerealiseerd wordt door de gepassioneerde mensen die daarbij betrokken zijn. Echter, door te weinig specifieke kennis en inzicht wil hulp nog wel eens ineffectief zijn en/of inefficiënt worden aangepakt. Krachtenbundeling is de sleutel tot (nog) meer succes.

Wij beschouwen geld als een middel om dromen te verwezenlijken, niet als doel op zich waarin het een leidende rol heeft. Wij geloven juist dat de oplossing zit in non-financiële hulp! Te veel organisaties laten geld het uiteindelijke doel bepalen, maar vergeten daarmee de essentie. Wij geloven in een route waarbij projecten volledig geïnitieerd zijn vanuit de wens van de plaatselijke bevolking. Kennis, ervaring en uiteindelijk wijsheid zijn de grondslagen waar we mensen écht mee kunnen helpen. Deze filosofie leidt onze gedachten, en wij sympathiseren met hen, die deze gedachte onderstrepen en uitdragen.
Het streven van de stichting is een belangeloze inzet van hen die deel uit maken van de stichting, samenwerken met de stichting, of in de toekomst willen participeren aan uitbreiding tot denktank. De inhoudelijke taak van de denktank is het bewaken van cultuur en culturele elementen in de maatschappij. Het is arrogant om te denken dat Westerse elementen in de maatschappij per definitie goed zijn, en daarmee volledig implementeerbaar in ontwikkelingslanden. Ook voor het Westen valt nog veel te leren van culturele elementen, sociale instelling en houding van mensen in ontwikkelingslanden. Immers, de westerse de-individualisatie zorgt voor sociaal-maatschappelijke ongelijkheid, waarvan serieus af te vragen is of dat vooruitgang en ontwikkeling betekent.

De denktank van Stichting Back2Africa vergadert ieder kwartaal. De inhoud van de vergadering wordt (mede) bepaald door externe verzoeken van stichtingen met ideaal oogmerk voor ontwikkelingshulp. Lopende projecten zullen ook in deze specifieke vergadering besproken worden. Daarnaast wordt maandelijks dieper ingegaan op bestaande (wereldwijde) ontwikkelingsproblematiek en relevant actueel wetenschappelijk onderzoek. Back2Africa gaat voor een unieke aanpak en staat geheel in dienst van hen die streven naar een eerlijke wereld.

3 thoughts on “Visie

  1. This article is on 16 spot in google’s search results, if you want more traffic, you should build more backlinks to your
    articles, there is one trick to get free, hidden backlinks from authority forums, search
    on youtube: how to get hidden backlinks from forums

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *