Water

Verantwoordelijke: ir. L. Hoogduin
Beroep: waterbouwkundig ingenieur (specialisme  rivier- en kustwaterbouw)
Actief in ontwikkelingswerk sinds: 02-2004

Back2Africa

De oorsprong van de stichting Back2Africa vindt zich in een eerste waterproject dat door vier vrienden werd gerealiseerd in Kenia. De schrijnende situatie van de mensen in Kitui-district, de fijne (uiterst efficiënte) samenwerking met de lokale partnerorganisatie en de enorme impact die de bouw van een (relatief simpele) stuwdam heeft op de omgeving heeft er voor gezorgd dat Back2Africa zich in het verleden en in de toekomst inzet voor de waterproblematiek in minder ontwikkelde landen in de wereld.

De afgelopen jaren heeft Back2Africa in diverse projecten een bijdrage geleverd. Zowel in de ondersteuning van bouwprojecten (afvoer/opvang van overtollig regenwater, sanitatievoorzieningen) als op zichzelf staande projecten (bouw van watercatchment voorzieningen en putten) heeft Back2Africa zijn waarde op het gebied van waterproblematiek bewezen.

Deze bijdrage wil Back2Africa ook graag in de toekomst blijven leveren, bij voorkeur in samenwerking met (lokale) stichtingen die onze visie op ontwikkelingssamenwerking delen. In deze samenwerking kan Back2Africa kennis inbrengen op het gebied van watervoorzieningen in gebieden waar schoon water schaars is, maar ook op het gebied van sanitatievoorzieningen is kennis aanwezig binnen Back2Africa. Daarnaast kan worden ondersteund in het managen van projecten. Zowel kleine als grotere projecten (in omvang en waarde) kunnen samen met Back2Africa op een goede en efficiënte en professionele manier worden beheerst. Hierbij planning, financiële beheersing (minimaliseren van geldverspilling) en heldere verantwoording naar sponsoren centraal.

Procedure en aanvragen
Back2Africa wil graag ondersteunen bij een breed spectrum aan waterprojecten en diverse aspecten van een goede projectbeheersing, per aanvraag zal worden bekeken of wij de gewenste input kunnen leveren. Indien wij niet zelf de gewenste input kunnen leveren, zullen we kijken of wij u in contact kunnen brengen met specialisten in ons kennisnetwerk. Stuur uw aanvraag naar lars@back2africa.nl en we zullen zo spoedig mogelijk reageren.

1 thought on “Water

  1. Ik heb in mei een subsidieaanvraag voor een waterproject in Kinshasa (DRC) ingediend. Maar tot nu toe heb ik niks van gehoord. Misschien komt uw reactie tegemoet.

    Met vriendelijke groet,
    S. Malonga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *